►  เงื่อนไขในการเปลี่ยน-คืนสินค้า
ทางบริษัทจะรับเปลี่ยนคืนเฉพาะสินค้าที่ชำรุดจากโรงงาน สินค้าที่ใช้การไม่ได้ หรือสินค้ามีตำหนิโดยจะต้องไม่น้อยกว่า 10% ของตัวสินค้า /  สินค้าได้รับความเสียหายระหว่างการจัดส่ง / ลูกค้าได้รับสินค้าไม่ตรงตามใบสั่งซื้อ / สินค้าผิดไซส์ที่เกิดจากการคาดการณ์ผิดของผู้สั่งซื้อ หรือเปลี่ยนแบบเปลี่ยนลาย
 สินค้าที่เปลี่ยนหรือคืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีป้ายสินค้า, บรรจุภัณฑ์, สินค้าอยู่ในสภาพเดิมไม่เสียหาย, และไม่ผ่านการใช้งาน หรือการซักมาก่อน
บริษัทจะรับเปลี่ยนสินค้าหลังจากลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว ภายใน 14 วัน หากเกินวันดังกล่าวจะขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน-คืนสินค้า 

 ►  ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าเพื่อเปลี่ยน
กรณีนำสินค้ามาเปลี่ยน-คืน ที่บริษัทหรือหน้าร้าน (Terminal21 สาขา อโศก,พัทยา และ Central World) จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
กรณีผู้ซื้อต้องการเปลี่ยนสินค้า ที่ไมได้เกิดจากความผิดพลาดของการจัดส่ง ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าเพื่อเปลี่ยน-คืน


 ►  ขั้นตอนการเปลี่ยน–คืนสินค้า
ช่องทางการรับเปลี่ยน-คืนสินค้าสามารถทำได้โดย
ติดต่อทางบริษัทเพื่อ เปลี่ยน-คืนสินค้า
ส่งอีเมล์แจ้งขอเปลี่ยน-คืนสินค้าที่ info@2-spot.com
ติดต่อผ่าน Facebook : Bloody Bunny & Friends Store
ติดต่อผ่าน Line : @2spotstudio (with@)
ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ 02-613-8503

2. เมื่อทางบริษัทได้รับสินค้าส่งคืนและตรวจสอบคุณภาพแล้ว จะดำเนินการเปลี่ยน-คืนให้ภายใน 3 วันทำการ
3. ลูกค้าสามารถเปลี่ยนคืนสินค้าได้ที่หน้าร้าน ทั้ง 3 สาขา โดยจะต้องติดต่อแจ้งเข้ามาก่อนเพื่อให้ทางร้านได้จัดเตรียมสินค้าใหม่เพื่อทำการเปลี่ยนสินค้า