คำถามที่พบบ่อย

ปรับปรุงล่าสุด 03/10/2565
 • คำถาม:

  การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

  คำตอบ:

  เงื่อนไขในการเปลี่ยน-คืนสินค้า
  1. ทางบริษัทจะรับเปลี่ยนคืนเฉพาะสินค้าที่ชำรุดจากโรงงาน /  สินค้าได้รับความเสียหายระหว่างการจัดส่ง / ลูกค้าได้รับสินค้าไม่ตรงตามใบสั่งซื้อ / สินค้าผิดไซส์ที่เกิดจากการคาดการณ์ผิดของผู้สั่งซื้อ หรือเปลี่ยนแบบเปลี่ยนลาย
  2. สินค้าที่เปลี่ยนหรือคืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีป้ายสินค้า, บรรจุภัณฑ์, สินค้าอยู่ในสภาพเดิมไม่เสียหาย, และไม่ผ่านการใช้งาน หรือการซักมาก่อน
  3. บริษัทจะรับเปลี่ยนสินค้าหลังจากลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว ภายใน 14 วัน หากเกินวันดังกล่าวจะขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน-คืนสินค้า 


  ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าเพื่อเปลี่ยน
  1. กรณีนำสินค้ามาเปลี่ยน-คืน ที่บริษัทหรือหน้าร้าน (Terminal21 สาขา อโศก,พัทยา และ Central World) จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
  2. กรณีผู้ซื้อต้องการเปลี่ยนสินค้า ที่ไมได้เกิดจากความผิดพลาดของการจัดส่ง ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าเพื่อเปลี่ยน-คืน

  ขั้นตอนการเปลี่ยน–คืนสินค้า
  1. ช่องทางการติดต่อ แจ้งเรื่องเปลี่ยน-คืนสินค้าสามารถทำได้โดย
         ►  ติดต่อทางบริษัทเพื่อ เปลี่ยน-คืนสินค้า
         ►  ส่งอีเมล์แจ้งขอเปลี่ยน-คืนสินค้าที่ info@2-spot.com
         ►  ติดต่อผ่าน Facebook : Bloody Bunny & Friends Store
         ►  ติดต่อผ่าน Line : @2spotstudio (with@)
         ►  ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ 02-613-8503
  2. เมื่อทางบริษัทได้รับสินค้าส่งคืนและตรวจสอบคุณภาพแล้ว จะดำเนินการเปลี่ยน-คืนให้ภายใน 3 วันทำการ

 • คำถาม:

  การส่งสินค้า

  คำตอบ:

  ระบบทำการตัดยอดและส่งสินค้า ในทุกๆวัน จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 10:00 am หากติดวันหยุดนักขัตฤกษ์จะเลื่อนส่งไป 1 วันทำการ